Het beschermde dorpsgezicht van Lellens

Kerk van Lellens in Noord Groningen Kerk van Lellens in Groningen Borgweg in Lellens,  Groningen Uitzicht van Lellens naar Dinghweer, Noord Groningen

Klein wierdedorpje met lommerrijke kerklaan

Lellens is een heel klein rechthoekig wierdedorp in het cultuurlandschap Fivelingo en bezit een beschermd dorpsgezicht. Het ligt bij het smalle Lellenstermaar en heeft maar één doorgaande weg, dat is de Borgweg. In het dorpje stond vroeger ook een borg maar die is er niet meer. Het 17e eeuwse schathuis van die borg staat er nog wel en is later verbouwd tot boerderij. De blikvanger in Lellens is de 17e eeuwse zaalkerk die op de lage wierde staat. Met name de door bomen geflankeerde laan naar het kerkje is een fraaie passage.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Het dorp Lellens ligt in de streek Fivelgo, is van geringe omvang en ligt op een kleine lage wierde die onderdeel uitmaakt van de wierdenreeks Usquert - Kantens - Middelstum - Lutjewijtwerd - Lellens. De structuur van het dorp bestaat in beginsel uit een rechthoekig assenkruis gevormd door een doorgaande weg en een laan naar de aan de buitenzijde van de wierde gelegen dorpskerk. Deze opbouw is in sterke mate beinvloed door de inmiddels verdwenen borg te Lellens waarvan het terrein is gelegen op korte afstand van de wierde. Een oprijlaan die eveneens onderdeel uitmaakt van de hoofdstructuur verbindt dit terrein met het centrale deel van de wierde. Deze nederzettingsstructuur levert in samenhang met het bebouwingspatroon en de beplanting langs de oprijlaan en de kerklaan alsmede door de kenmerkende vrije ligging van de wierde in het open land, een beeld op van zodanige historisch-ruimtelijke waarde dat de aanwijzing van Lellens als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Lellens


Locatie van Lellens

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Fivelingo


© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen