Het beschermde dorpsgezicht van Niehove

Zicht op de wierde van Niehove, Groningen De kerk van Niehove in Groningen Kerk van Niehove en de Eisseshof in Groningen Straatje met oude huizen en bloemen in Niehove, Groningen

Radiale wierde met dicht bebouwde dorpsstructuur

Niehove is een wierdedorp in het eeuwenoude Groningse cultuurlandschap Middag-Humsterland en bezit een beschermd dorpsgezicht. Dat geld in feite voor het gehele dorp. Niehove is een perfect voorbeeld van een wierde met een radiale dorpsstructuur wat betekent dat de bebouwing zich als ring op en rondom de wierde is ontstaan. De Kerkstraat vormt een perfect rondje op de wierde waar de middeleeuwse kerk centraal staat. Via het Kerkpad, de Dominee J. Wiegersweg, het Molenpad en de Kloosterweg komt u bij de tweede halve ring terecht. Het dorpje heeft ook een klein haventje en de kerk doet tevens dienst als Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Het beschermde dorpsgezicht betreft de kom van het dorp Niehove, alsmede een deel van het direct daaraan grenzend agrarisch land-schap, gelegen in het noordwestelijk kleigebied van de provincie Groningen. De nederzetting Niehove ontstond waarschijnlijk al voor het begin van de jaartelling, als een agrarische vestiging in het kweldergebied van Humsterland en ontwikkelde zich onder invloed van periodieke overstromingen tot een verhoogde woonplaats of wierde. Toen na de aanleg van zeewerende dijken gedurende de Middeleeuwen de bewoningsomstandigheden zich aanmerkelijk verbeterden, vonden ook andere dan de oorspronkelijke agrarische functies een plaats op de wierde, waardoor er op het relatief kleine oppervlak van de wierde een dicht bebouwde dorpsstructuur ontstond. Doordat de ontwikkeling zich zeer geleidelijk voltrok is het historisch aspect ook thans nog duidelijk herkenbaar aanwezig in de ruimtelijke opbouw van Niehove. Deze opbouw kenmerkt zich vooral door de centrale ligging van de kerk met het kerkhof op de top van de wierde en daaromheen een ring van bebouwing. Vanaf de centrale ringweg tussen kerk en genoemde bebouwing lopen radiale wegen naar een buitenste (halve) ringweg aan de noordkant van de dorpskom. Aan deze radialen en de buitenste ringweg is de overige dorpsbebouwing gesitueerd. De kenmerkende dorpsstructuur, in samenhang met de historisch waardevolle dorpsbebouwing, levert een beeld van zodanige cultuur-historische waarde dat een aanwijzing van Niehove als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Niehove


Locatie van Niehove

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Filmpje

Het Filmpje is eind september 2021 gemaakt.


groen vlak
Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied


© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen