Het beschermde dorpsgezicht van Saaksum

Mooi huis in het dorp Saaksum, Groningen Mooi huis in het dorp Saaksum, Groningen Historische kerk in het dorp Saaksum, Groningen

Wierde met ongewone dorpsstructuur

Saaksum is een klein wierdedorp in het eeuwenoude Groningse cultuurlandschap Middag-Humsterland en bezit een beschermd dorpsgezicht. Op de top van de wierde staat de 19e eeuwse kerk met haar 16e eeuwse toren. De kerk wordt geflankeerd door leuke straatjes met bebouwing aan de westkant en aan de oostkant vindt u de doorgaande provinciale weg met daarachter enkele boerderijen. De kerk staat dus in feite apart en is via wandelpaden vanaf de weg en vanuit het dorpje te bereiken.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Het dorpje Saaksum is gelegen in het uiterste noordoosten van het gebied Humsterland. Saaksum maakt deel uit van een reeks wierdenederzettingen op de linkeroever van het Reitdiep en kenmerkt zich door een geheel eigen structuur. De kerk die zich ongeveer op de kruin van de wierde bevindt staat enigszins terzijde van de woonbebouwing op de westflank. De aanwezigheid van een drietal heerden (boerderijen) is er waarschijnlijk de oorzaak van dat de woonbebouwing op een relatief klein gedeelte van de wierde dicht opeen is gepakt. Het open middengebied rond de kerk, het voormalige borgterrein en de heerden naast de geconcentreerde woonbebouwing terzijde daarvan, alsmede de geheel bewaard gebleven ringweg (ossenweg) aan de voet van de wierde zijn kenmerkend voor de historische dorpsstructuur. Eveneens kenmerkend is de goed bewaard gebleven relatie tussen het dorp en het omringende agrarische landschap. Het hierboven geschetste beeld van Saaksum, waarbij het accent ligt op de karakteristieke structuur van het dorp, rechtvaardigt een voorstel tot aanwijzing als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 20 van de Monumentenwet Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Saaksum


Locatie van Saaksum

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Filmpje

Het filmpje is gemaakt in het dorpje Saaksum. Let op het uitzicht op de kerk (eind juli 2021).


groen vlak
Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied


© 2020-2023 — Ontdek Noord Groningen