Het beschermde dorpsgezicht van Warffum

Museum en Spijslokaal in Warffum, Groningen Sebastiaankerk in Warffum, Groningen Pastorieweg in Warffum, Groningen Hoofdstraat in Warffum, Groningen Molen en huisjes in het Openluchtmuseum Hoogeland in Warffum, Groningen Straatjes en wegwijzers in het Openluchtmuseum Hoogeland in Warffum, Groningen De haven van Warffum in Groningen

Een blokvormige wierde met openluchtmuseum

Warffum is één van de wierdedorpen op het Hogeland van Groningen en bezit een beschermd dorpsgezicht. Dat bevindt zich voornamelijk op de blokvormige wierde al behoort het haventje bij de Havenweg beneden ook tot het gepreserveerde deel van het dorp. Dit is overigens één van de grootste wierden in de provincie, niet qua hoogte maar qua omvang. Bovenop staat de middeleeuwse Sebastiaankerk met daaromheen enkele straten zoals de Torenweg, de Pastorieweg en de Hoofdstraat. Aan de nabijgelegen Schoolstraat vindt u de ingang tot het Openluchtmuseum het Hoogeland waar 19e -en begin 20e eeuwse gebouwen te zien zijn die vroeger ergens op het Groninger Hogeland hebben gestaan. Dit historische museum geeft een extra dimensie aan het beschermde dorpsgezicht van Warffum.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Het dorp Warffum ligt op een parallel langs de Waddenzeekust gelegen kwelderrug. Warffum maakt deel uit van de dorpenrij Winsum-Obergum-Baflo-Rasquert-Warffum-Usquert, dorpen die gelegen in het zogenaamde Hogeland zijn ontstaan als agrarische nederzettingen. Het dorp ligt op een wierde of terp en heeft een hoofdstructuur die bestaat uit een stelsel van parallel aan elkaar gelegen straten en paden. Deze dorpsstructuur levert in samenhang met de deels historische bebouwing en de grotendeels vrije ligging van de wierde in het open kwelderlandschap een beeld op van een zodanige historisch-ruimtelijke waarde dat aanwijzing van de kom van Warffum als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Warffum


Locatie van Warffum

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Filmpje

Het filmpje is gemaakt bij Openluchtmuseum het Hoogeland (half juli 2021).


groen vlak
Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Het Hogeland


© 2020-2023 — Ontdek Noord Groningen