Het beschermde dorpsgezicht De Gast

Monumentale gebouwen in straat de Gast in Zuidhorn, Groningen Villa aan De Gast in Zuidhorn, Groningen Kerk en rentenierswoning aan De Gast in Zuidhorn, Groningen B&B de Lindehoff in de Hoofdstraat

19e en 20e eeuwse villa's en rentenierswoningen

De Gast is de naam van een straat in het dorp Zuidhorn, gesitueerd in het Groninger Westerkwartier. Het Westerkwartier wordt verder op deze website over Noord Groningen niet behandeld maar het dorp ligt ook vlakbij de grens met het Middag-Humsterland. De Gast is een lommerrijke straat die geflankeerd wordt door villa's en rentenierswoningen en andere fraaie monumentale gebouwen zoals het voormalige belastingkantoor. De meeste gebouwen zijn neergezet aan het einde van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. De Hoofdstraat - die deze straat met het centrum verbindt - behoort ook voor een deel tot het beschermde dorpsgezicht. Daar staat ook B&B de Lindehoff. Gedurende de 19e eeuw en ook nog in de 20e eeuw werd er door boeren in Groningen goed geld verdient met de landbouw en die bouwden onder andere hier hun villa's om te rentenieren. De Wadwerderweg in en bij Usquert (ook een beschermd dorpsgezicht) op het Groninger Hogeland is een ander mooi voorbeeld van de bouwkundige effecten van florerende landbouw in deze periode.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Het beschermd dorpsgezicht De Gast maakt onderdeel uit van de bebouwde kom van de plaats Zuidhorn in de regio Westerkwartier. Het beschermd gezicht omvat de uitbreiding van Zuidhorn die in de periode 1850-1940 plaatsvond langs de Gast en het zuidelijk verlengde hiervan, de Hoofdstraat. Beide wegen maken deel uit van de oude doorgaande verbinding tussen de provinciale hoofdsteden Groningen en Leeuwarden. Deze zogenaamde Friese Straatweg volgt ter hoogte van Zuidhorn een zandopduiking, in het Westerkwartier 'gast' genaamd, waaraan een deel van het trace en het beschermd gezicht hun naam ondenen. Het ongeveer een halve kilometer lange trace van de Gast en de Hoofdstraat is aangewezen als beschermd gezicht, omdat het een fraai voorbeeld betreft van een uitbreiding van een plaats met een regionale functie, die typerend is voor de provincie Groningen in de periode 1850-1940. Deze uitbreidingen kwamen vooral tot stand door de villabouw van rentenierende boeren uit de omgeving. Naast een grote historisch-ruimtelijke kwaliteit, bezit het beschermd gezicht De Gast ook een grote architectuurhistorische waarde. Langs de Gast en de Hoofdstraat zijn in bovengenoemde periode in uiteenlopende bouwstijlen woonhuizen en andere typen gebouwen van verschillende grootte neergezet. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht De Gast


Locatie van De Gast

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Filmpje

Het filmpje is gemaakt aan de Gast, het beschermde dorpsgezicht van Zuidhorn (half augustus 2021).


groen vlak
Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied


© 2020-2023 — Ontdek Noord Groningen