Cultuurlandschappen in Noord Groningen

Kaart met landschappen van Noord Groningen Hereboerderij op het Hogeland van Groningen Onverhard wandelpad langs het water in de Marne, Groningen Fietspad in het Nationaal Park Lauwersmeer, Nederland Fietsen op een weg in Middag-Humsterland, Groningen Fietsen op een fietspad in het Centrale Woldgebied van Groningen Middeleeuwse kerk in Fivelingo, Groningen Winter op het platteland van Noord Groningen

De cultuurlandschappen

Noord Groningen is onderdeel van het Waddengebied, een gebied dat al ruim voor de jaartelling bewoond werd en zich uitstrekt van Noord Holland via Friesland en Groningen naar Oost Friesland (Duitsland). Men bouwde aanvankelijke wierden (terpen) als plek om zich tegen het hoge water te beschermen. Pas veel later werden er dijken gebouwd en gebieden ingepolderd. Qua landschap is Noord Groningen op te delen in verschillende cultuurlandschappen die niet altijd veel van elkaar verschillen. Wel kun je zeggen dat met name in de noordelijke regionen - inclusief de polders - vaak akkerbouw de boventoon voert en wat meer naar zuiden grasland met grazend vee dominant is. In Nationaal Park Lauwersmeer slaat vooral de natuur de klok al wordt daar ook gegraasd door Schotse Hooglanders. Het Middag-Humsterland is een zeer oud cultuurlandschap met enkele van de meest pittoreske wierdedorpjes zoals Niehove en Garnwerd.

Middeleeuwse kerken zijn er ook, de provincie Groningen is zelfs befaamd om de zeer hoge dichtheid aan oude kerken. U vindt ze overal, zelfs in de kleinste dorpjes treft u ze aan. Op het Hogeland, in De Marne en Fivelingo - de meeste noordelijke streken - vindt u ook een kustlijn met dijken, dijkpaden en kwelders. Denk aan locaties als Noordpolderzijl en de Noordkaap, het meest noordelijke punt op het vasteland van Nederland. De gebieden die op deze website worden behandeld zijn het Middag-Humsterland (en het Reitdiepgebied), het Centrale Woldgebied, het Hogeland, Fivelingo, De Marne en Nationaal Park Lauwersmeer. De regio is geschikt om te wandelen en helemaal om te fietsen want het aantal routes dat u kunt rijden is door het wijd vertakte wegen -en fietspadennetwerk enorm. Op de website kunt u terecht voor een flink aantal wandel -en fietsroutes. Bezoekersattracties zijn er uiteraard ook. Denk aan de borgen van Groningen, de vaak omgrachte statige huizen met fraai omliggend landgoed.


Wierdelandschap en kerk in het Middag Humsterland, Groningen
Molen op het Hogeland van Groningen


Een boerderij in het Centrale Woldgebied, Groningen
Wierderdorp in Fivelingo, Groningen


Kerk en akkers in De Marne, Groningen
Natuur en weg in Nationaal Park Lauwersmeer, Groningen en Friesland

Cultuurlandschappen van Noord Groningen op kaart

kaart met cultuurlandschappen van Noord Groningen, Nederland

Op de kaart ziet u de contouren van de cultuurlandschappen in Noord Groningen, gebaseerd op de kaarten van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De lijnen kunnen er ietsje naast zitten maar het beeld zal duidelijk zijn. Het gaat hier dus niet om gemeentegrenzen. Opmerking: het Hogeland is ook de naam van een gemeente en het grondgebied daarvan is nog een stuk uitgebreider dan dat van het landschap. Verschillende plaatsen liggen dus in de gemeente het Hogeland maar maken onderdeel uit van een ander landschapsgebied. National Park Lauwersmeer heeft een andere status. Slechts een paar locaties die u op deze website zult tegenkomen vallen net buiten deze gebieden, namelijk een stukje Reitdiep in het Lauwersland bij Roodehaan en Electra, het Friese gedeelte van en rond het lauwersmeergebied, het noordelijke puntje van het Westerkwartier en een klein stukje Drenthe vlakbij de stad Groningen.


Van links naar rechts:

-Nationaal Park Lauwersmeer
-De Marne
-Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied (zuid)
-Het Hogeland (noord)
-Het Centrale Woldgebied (zuid)
-Fivelingo

Terug naar:

→ Landschappen en natuurlijke locaties in Noord Groningen (thema's)

© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen