Het beschermde dorpsgezicht van Eenrum

Eenrumermaar en molen en kerk van Eenrum in Groningen Kerk van Eenrum en boom in Groningen Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum, Groningen Grand Café De Pool en molen De Lelie in Eenrum, Groningen Mooi huis in de Hoofdstraat in Eenrum, Groningen

Plek waar al mensen woonden tijdens de Romeinse Tijd

Eenrum is een dorp op het Hogeland van Groningen en bezit een beschermd dorpsgezicht. Ten tijden van de Romeinen woonden hier al mensen. Zoals zo veel plaatsen hier in het verre noorden is ook Eenrum deels op een wierde gebouwd waar later een prachtige kerk is gebouwd. Dat is gebeurt in de 12e eeuw. Het beschermde dorpsgezicht bestaat uit de straatjes rondom de kerk, het haventje waar vlakbij Abraham's Mosterdmakerij en korenmolen de Lelie zijn gesitueerd en de straten hieromheen als de Hereweg, de Hoofdstraat en de Molenstraat.


Officiële tekst omtrent de toekenning van de status van beschermd dorpsgezicht:

Eenrum ligt op een kleine kwelderrug tussen de meer oostelijk op een langgerekte kwelderrug gelegen dorpenrij Winsum-Obergum-Baflo-Rasquert-Warffum-Usquert en de voormalige tijdens de late Middeleeuwen verzande boezem van stroomgeul de Hunze. Eenrum kent waarschijnlijk een continuïteit in de bewoning sinds de Romeinse Tijd en is ontstaan als een agrarische nederzetting op een wierde of terp met een structuur bestaande uit een ringweg en radiale paden. Deze dorpsstructuur levert in samenhang met de deels historische bebouwing en de grotendeels vrije ligging van de wierde in het open land een beeld op van zodanige historisch-ruimtelijke waarde dat aanwijzing van de kom van Eenrum als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is. Bekijk hier het hele document:

Toelichting beschermd dorpsgezicht Eenrum


Locatie van Eenrum

In het geval u de pagina op een smartphone bekijkt:

Bekijk hier de interactieve kaart

Terug naar:

→ Beschermde dorpsgezichten in Noord Groningen


→ Het Hogeland


© 2020-2024 — Ontdek Noord Groningen